Odborná způsobilost

Vzhledem k tomu, že součástí bývalé provozovny bylo i vlastní učňovské středisko,  kde se vychovávali budoucí pracovníci v oboru, byl zajištěn dostatek nových kvalifikovaných pracovníků, z nichž ti nejkvalitnější zůstávali pracovat ve firmě.

Proto nyní společnost disponuje pracovníky na velmi dobré pracovní i odborné úrovni, dobře technicky vybavenými.